OWNERSHIP STRUCTURE

The structure of shareholdership is as follows /December, 21, 2020


 

ShareholderNumber of sharesPercentage share
Waldemar Witkowski 700 512 22,24%
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 646 184 20,52%
Krzysztof Kwiatkowsk 326 462 10,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 9,89%
AUTODIRECT S.A. / G. Kwiatkowski 258 037 8,19%
Skarb Państwa 157 466 5,00%
Free Float 749 184 23,79%
Total 3 149 200 100%