SHAREHOLDERS

At the moment, the structure of shareholdership is as follows:

 

ShareholderNumber of sharesPercentage share
Free Float 864 607 27,45%
Krzysztof Kwiatkowsk 626 462 19,89%
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 334 747 10,63%
Waldemar Witkowski 325 000 10,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 9,89%
Familiar SA, SICAV-SIR 271 526 8,62%
AUTODIRECT S.A. / G. Kwiatkowski 258 037 8,19%
Skarb Państwa 157 466 5,00%
Total 3 149 200 100%