SHAREHOLDERS

At the moment, the structure of shareholdership is as follows:

 

ShareholderNumber of sharesPercentage share
Waldemar Witkowski 800 512 25,42%
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 646 184 20,52%
Krzysztof Kwiatkowsk 326 462 10,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 9,89%
AUTODIRECT S.A. / G. Kwiatkowski 258 037 8,19%
Skarb Państwa 157 466 5,00%
Free Float 649 184 20,61%
Total 3 149 200 100%