EC BĘDZIN S.A.

Strona dla Inwestorów

Wejdź

EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Strona dla Klientów

Wejdź
Solidny
Partner
w biznesie

Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

Serdecznie witamy na stronach internetowych Elektrociepłownia „Będzin" Spółka Akcyjna,
wiodącego producenta ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim.

W naszym serwisie prezentujemy najważniejsze informacje o naszej Spółce dotyczące m.in.
wyników produkcyjnych i finansowych, działań w zakresie ochrony środowiska oraz oferty rynkowej.

Zapraszamy do korzystania z tych informacji, jak również do współpracy z nami.

dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

15 kwietnia 2015

Nabycie akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu i przejęcie kontroli nad Spółką.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2015 r. w oparciu o decyzję nr DKK- 51/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, o której to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2015 oraz w związku z Umowami, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2015 jak również raportem bieżącym nr 15/2015, nastąpiło przeniesienie praw własności akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Emitenta dających Emitentowi pełną kontrolę nad Spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu.

pobierz
raport
roczny
Sprawdź szczegóły
Szybki Kontakt

 

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141
tel (0-32) 267 95 99, 266 40 71 do 5,
fax (0-32) 266 44 11, 267 96 93

ecbedzin@ecb.com.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział Gspodarczy KRS
nr rejestru KRS 0000064511

Kapitał akcyjny wpłacony: 15.746.000 zł
NIP: 625 000 76 15
REGON: 271740563