EC BĘDZIN S.A.

Strona dla Inwestorów

Wejdź

EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Strona dla Klientów

Wejdź

Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

Serdecznie witamy na stronach internetowych Elektrociepłownia „Będzin" Spółka Akcyjna,
wiodącego producenta ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim.

W naszym serwisie prezentujemy najważniejsze informacje o naszej Spółce dotyczące m.in.
wyników produkcyjnych i finansowych, działań w zakresie ochrony środowiska oraz oferty rynkowej.

Zapraszamy do korzystania z tych informacji, jak również do współpracy z nami.

dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

16 grudnia 2014

Zmiana głównego Akcjonariusza

W związku z połączenim spółek Energoutech 2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Akcjonariusza Spółki - Energoutech 3 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w trybie art. 492 par 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Energoutech 3 sp. z o.o.) na spółkę przejmującą ( Energoutech 2 sp. z o.o.) począwszy od dnia 15 grudnia 2014 r. Akcjonariuszem Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. posiadającym 2 078 472 akcje stanowiące 66% ogólnej liczby akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i taki sam % kapitału zakładowego oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Spółka Energoutech 2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

pobierz
raport
roczny
Sprawdź szczegóły
Szybki Kontakt

 

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141
tel (0-32) 267 95 99, 266 40 71 do 5,
fax (0-32) 266 44 11, 267 96 93

ecbedzin@ecb.com.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział Gspodarczy KRS
nr rejestru KRS 0000064511

Kapitał akcyjny wpłacony: 15.746.000 zł
NIP: 625 000 76 15
REGON: 271740563