logo

Firma

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 lipca 1998 roku, notowaną od 08 grudnia 1998 roku na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrociepłownia „Będzin” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, na mocy aktu przekształcenia z dnia 23 lutego 1993 roku.

Założenia do strategii spółki na lata 2014 - 2017.