logo

NWZA 25.05.2020 r.

Termin: 25 maja 2020 r., godz 9.00
Miejsce: Elektrociepłownia „Będzin” S.A., ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza. 

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.