logo

NWZ - 20.12.2013 r.

Termin: 20 grudnia 2013 r., godz. 12°°

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzkiej 141 (siedziba Spółki) 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika