logo

NWZ - 13.03.2014 r.

Termin: 13.03.2014 r., godz. 9.30.

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZA

Zgłoszenie  kandydata na członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. - zgodnie z punktem 6 planowanego porządku obrad NWZA w dniu 13.03.2014 r.