logo

NWZ - 09.05.2013 r.

Termin: 9 maja 2013 r., godz. 14.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej - powołanie nowego Członka.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Kandydatura do Rady Nadzorczej