logo

NWZ - 08.12.2009 r.

Termin: 08 grudnia 2009 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Podjęte uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 08.12.2009 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika