logo

NWZ - 06.11.2014 r

Termin: 06.11.2014 r., godz. 9.00.

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
  7. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Przedstawienie kandydata do Rady Nadzorczej