logo

Przedmiot działalności

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064511 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z 18 grudnia 2001 roku. Wcześniej była wpisana pod numerem RHB 9430 do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach na podstawie postanowienia tego Sądu z dnia 1 kwietnia 1993 roku.

Spółka posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 625 000 76 15 oraz Statystyczny Numer Identyfikacyjny REGON 271740563.

Przedmiotem działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest:
 

 • działalność holdingów finansowych,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • dystrybucja energii elektrycznej,
 • handel energią elektryczną,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • leasing finansowy,
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych.