logo

25 maja 2018 14:00

RODO w Spółce Elektrociepłownia "Będzin " S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.      Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna  z siedzibą w Poznaniu (61 - 144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, dla której Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000064511, NIP 6250007615, REGON 271740563, kapitał zakładowy w wysokości: 15.746.000,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony: 15.746.000,00 zł (dalej: „Administrator”)

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Elektrociepłownia „Będzin”  S.A. ul. Bolesława Krzywoustego 7, Poznań (61 - 144) lub drogą e-mailową pod adresem: ecbedzin@ecb.com.pl

2.      Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Administrator przetwarza dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z usług oferowanych przez Administratora, w szczególności strony internetowej, w tym informacji zapisywanych w plikach cookies. Wynikające z powszechnych zasad połączeń internetowych informacje takie jak np. adres IP są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych. Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora, takich jak poczta e-mail wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail).

3.      W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane  między innymi aby: informować od działalności Administratora, dopasować treści strony i jej tematykę, a także tematykę znajdujących się tam materiałów oraz reklam do Twoich zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, dokonywać pomiarów, dzięki którym Administrator będzie mógł udoskonalać swoje usługi i sprawić, że będą w jak największym stopniu odpowiadać Twoim zainteresowaniom oraz potrzebom, a także aby ułatwić Ci kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

4.      Komu przekazywane będą Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane mogę przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5.      Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są najczęściej regulaminy dostępne w usługach, z których korzystasz). Dla celów marketingowych podstawę stanowi Twoja dobrowolna zgoda, którą będziesz mógł odwołać w dowolnym momencie.

6.      Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jako Administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również korzystać z  prawa do sprzeciwu oraz przenoszenia danych do innego Administratora. Niemniej jednak w przypadku, w którym na ECB obowiązek przetwarzania nakładają przepisy prawa niektóre z powyższych praw może być ograniczone.

W zakresie, w którym udzielasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo wycofanie tej zgody.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.