logo

19 czerwca 2017 19:20

Treść Uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.06.2017 r.

wiecej