logo

29 czerwca 2016 00:00

Treść Uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 r.

wiecej