logo

21 sierpnia 2015 00:00

Zmiana siedziby Emitenta.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.08.2015, na podstawie pobranej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 20.08.2015 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu wynikające z treści uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2015 roku. Zmianie uległ § 1 ust. 3 Statutu Spółki dotyczący siedziby Emitenta. Na skutek zarejestrowanych zmian nową siedzibą Emitenta jest Poznań.

więcej