logo

09 czerwca 2015 00:00

Treść Uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09.06.2015 r.

 

więcej